عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

این سندیکا برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود کیفیت و توسعه صادرات تلاش می‌کند. همچنین بازاریابی مستمر برای کسب اطلاعات عرضه و تقاضا، مشارکت گروهی در تصمیم سازی‌ها، ایجاد ارتباط با سازمان‌های اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، مشارکت در تدوین استانداردها، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزش‌های تخصصی از فعالیت‌های برجسته این سندیکاست. شرکت فارمد از مهرماه ۱۳۹۳ به عضویت این سندیکا درآمد.

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

فعالیت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در راستای حفظ حقوق و منافع قانونی تولیدکنندگان و ارایه استانداردهای لازم برای کنترل کیفی خدمات و محصولات پزشکی است به شیوه‌ای که اعضای این انجمن ملزم به رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی باشند و خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند و توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.