• info@meditechsystem.com
 • تهران، ضلع غربی سعادت آباد نبش کوچه میرزایی (پانزدهم )، شماره 44، طبقه چهارم
ضریب انتقال توده‌ای (KOA) سطح (m۲) حجم پر کننده خون(ml) کلیرانس ۲۰۰/۳۰۰ (ml/min) ضریب اولترافیلتراسیون نوع صافی
اینولین ویتامین B۱۲ فسفات کراتینین اوره
۵۱۸ ./۱ ۵۹ ۹۱/۹۹ ۱۳۴/۱۵۴ ۱۵۵/۱۸۵ ۱۷۱/۲۱۴ ۸/۴ PES 10 LF
۶۲۹ ۱/۳ ۷۱ ۱۰۸/۱۲۱ ۱۴۹/۱۷۶ ۱۶۹/۲۰۷ ۱۸۱/۲۳۰ ۱۰/۴ PES 13 LF
۷۵۷ ۱/۶ ۹۰ ۱۱۷/۱۳۱ ۱۵۸/۱۸۸ ۱۷۸/۲۲۴ ۱۸۸/۲۴۴ ۱۲/۱ PES 16 Lf
۹۱۶ ۱/۳ ۷۲ ۹۹/۱۰۷ ۱۳۶/۱۵۶ ۱۷۷/۲۲۱ ۱۸۶/۲۴۱ ۱۹۱/۲۵۷ ۵۴ PES 130 HF
۱۱۶۷ ۱/۶ ۸۹ ۱۱۱/۱۲۴ ۱۴۸/۱۷۲ ۱۸۴/۲۳۷ ۱۹۱/۲۵۴ ۱۹۴/۲۷۱ ۶۲ PES 160 HF
۱۳۲۱ ۱/۸ ۱۰۸ ۱۱۸/۱۳۳ ۱۵۳/۱۸۰ ۱۸۹/۲۴۵ ۱۹۵/۲۶۳ ۲۷۷/۱۹۸ ۷۸ PES 180 HF

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای EN1283 و ISO8637 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=370

LF=Low Flux, HF=High Flux

صافی همودیالیز هالوفایبر نوع پلی سولفان
 1. این صافی‌ها با استفاده از بهترین و معتبرترین فایبر موجود در جهان تولید می‌شوند.
 2. استفاده از پلیمرهایی با سازگاری زیستی بی نظیر، موجب عوارض کمتر در دیالیز می‌شود.
 3. ساختارهای سه لایه‌ای نامتقارن:
  • لایه‌های جدا کننده، پوششی و کنترل
  • لایه‌های جداکننده، پوششی در غشاهای سنتتیک (۳۰μm)
  • لایه‌ی جداکننده‌ی ذخیم تر
 4. فناوری ارتقای عملکرد (P.E.T)
  • افزایش پاک کنندگی و حفظ عملکرد پایدار صافی از طریق بهبود توزیع و گردش محلول دیالیز بین مویینه‌ها در سرتاسر صافی
 5. فناوری ارتقای توان غربالگری صافی(S.E.T)
  • افزایش توزیع متحدالشکل روزنه‌ها
  • مدیریت سطح تماس فعال
  • دفع انتخابی بیشتر
  • بیشترین دفع مولکول‌های با وزن ملکولی متوسط مانند(β۲m) با حفظ پروتئین‌های ضروری در خون
  • ضریب پاک کنندگی و میزان اولترا فیلتراسیون بیشتر در مقایسصه با صافی‌های دیگر

راه های ارتباطی

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و مقالات به جمع ما بپیوندید

تمامی حقوق برای مدی تک سیستم محفوظ است